Այստեղ տեղ են գտնում ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականանացման ծրագրի» փորձագետների հաշվետվությունները, ուղեցույցներն ու տարբեր թեմաներով հրապարակումները: