ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերի վերանայման/արդիականացման համար հայտարարված մրցույթ

13 հոկտեմբերի 2022

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերի վերանայման/արդիականացման համար հայտարարված մրցույթին:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ հոկտեմբերի 26, 2022թ., 16։00 Երևանի ժամանակով (GMT +4)։

Մրցութային փաթեթը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=433